Đang tải...
  Hỗ trợ khách hàng
  Quảng cáo
  Sản phẩm

Máy đông khô công nghiệp sinh học/thực phẩm

Giới thiệu chungThông số kỹ thuật

Máy đông khô công nghiệp sinh học/thực phẩm

Model: SERIES LP50-500

Hãng sản xuất: ilShinBioBase - Hàn Quốc

Máy đông khô công nghiệp được ứng dụng cho Sinh học/ Thực phẩm. Thiết bị được làm bằng thép với chất lượng cao cả ở bên trong và ngoài.
Chương trình xử lý tự động với các công thức khác nhau, hệ thống làm lạnh hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Máy đông khô cho nhà máy Sinh học và thực phẩm là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng về các chế phẩm sinh học hỗn hợp chiết xuất, thực phẩm chức năng và lưu trữ sản phẩm lâu dài.
 
Máy đông khô trong ngành công nghiệp sinh học/ Thực phẩm hãng ilShinBioBase - 50L đá
 
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
 
Quy trình điều khiển
1. Quy trình đông khô
CIP → SIP → Thêm mẫu → Làm lạnh → Làm lạnh sơ cấp → Làm lạnh thứ cấp
2. Điều khiển thủ công: Quá trình tiền đông ~ cài đặt các thông số cho quy trình sấy sơ cấp và thứ cấp: quy trình được hoàn thành thủ công bởi xác minh của người dùng.
3. Điều khiển tự động :Lựa chọn công thức.Các thông số của quá
trình tiền đông~quy trình sấy được cài đặt tự động cho quá trình sấy sơ cấp/ thứ cấp. Quy trình được hoàn tất bằng hệ thống kiểm tra P- rise bên trong buồng sau khi quá trình sấy kết thúc.
 
Ghi lại các thông số
Nhiệt độ mẫu/ nhiệt độ kệ/ nhiệt độ bình ngưng/ dữ liệu CIP, SIP/ độ chân không.
 
Buồng sấy
4. Độ nhám bề mặt: nhỏ hơn 0.4 ㎛
5. Tốc độ làm lạnh: 60 phút từ 20℃ đến -40℃ (1℃/phút)
6. Đồng bộ nhiệt độ kệ : thấp hơn ±1.5℃
 
Bẫy lạnh; Bình ngưng
3. Tốc độ làm lạnh: 30 phút từ 20℃ đến -70℃
4. Hệ thống rã đông: Phương pháp sử dụng khí Solenoid nóng.
                                  Rã đông nhanh bằng hơi và nước nóng.
 
Hệ thống chân không
1. Đếm ngược thời gian: 45 phút từ 760Torr đến 100mTorr.
Thấp hơn 20mTorr eventually
2. Kiểm tra chân không sơ cấp:
Kiểm tra chân không tự động trước khi bắt đầu quy trình đông khô.
3. Sự bảo vệ cho bơm chân không.
Hệ thống thoát khí để bảo vệ bình ngưng và tránh ô nhiễm dầu.

Freeze Dryer(Lyophilizer) - Pharmceutical industry automatic loading/unloading system

Máy đông khô trong ngành công nghiệp sinh học/ Thực phẩm hãng ilShinBioBase - 50-500L đá

 

  Bình luận

  Thiết bị liên quan